تعادل اندازی مهاباد کتابخانه آموزش و پرورش

تعادل: اندازی مهاباد کتابخانه آموزش و پرورش راه اندازی 6 کتابخانه روستایی آغاز سال تحصیلی روستای قوزلوی سفلی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی استفاده از هوش مصنوعی جهت رمزگشایی فعالیت مغز

دانشمندان ژاپنی نوعی هوش مصنوعی ساخته اند که الگوهای مغزی را رمزگشایی می کنند تا آنچه فرد می بیند را آینده نگری کند.

استفاده از هوش مصنوعی جهت رمزگشایی فعالیت مغز

استفاده از هوش مصنوعی جهت رمزگشایی فعالیت مغز

عبارات مهم : فعالیت

دانشمندان ژاپنی نوعی هوش مصنوعی ساخته اند که الگوهای مغزی را رمزگشایی می کنند تا آنچه فرد می بیند را آینده نگری کند.

به گزارش مهر به نقل از دیلی میل، محققان ژاپنی در تحقیقی تازه با استفاده از سیگنال های الگویی یک شبکه عصبی عمیق هوش مصنوعی تلاش کردند تا شاخصه های بصری اسکن های fMRI را آینده نگری کنند.

استفاده از هوش مصنوعی جهت رمزگشایی فعالیت مغز

آنها در آزمایشات با استفاده از هوش مصنوعی توانستند اشیایی را شناسایی کنند و به همین علت معتقدند این روند مسیر را جهت روابط پیشرفته تر میان مغز و ماشین هموار می کند.

درهمین راستا یوکیاسو کامیتانی از دانشگاه کیوتو می گوید: هنگامی که به شی خیره می شویم، مغز ما این الگوها را به طور طبقه بندی شده است فرآوری می کند. جهت این کار از راحت ترین الگو شروع می کند. شبکه هوش مصنوعی ساخت ما نیز با همین اصول کار می کند. این شبکه Deep Neural Network نام دارد.

دانشمندان ژاپنی نوعی هوش مصنوعی ساخته اند که الگوهای مغزی را رمزگشایی می کنند تا آنچه فرد می بیند را آینده نگری کند.

محققان دانشگاه کیوتو با تکیه بر این ایده شبکه هوش مصنوعی را ساختند که مجموعه ای از شاخصه های طبقه بندی و فرآوری شده است را می توان جهت تعیین دسته و گروه شی به کار برد مانند «لاک پشت» یا «ببر».

چنین دسته بندی به رایانه کمک می کند تا اشیا را با توجه به تصاویرشان شناسایی کند.

در این روش تازه محققان به نرم افزارهای رمزگشای این شبکه آموختند تا دسته بندی اشیای انتزاعی را با توجه به فعالیت مغزی انسان آینده نگری کنند.

استفاده از هوش مصنوعی جهت رمزگشایی فعالیت مغز

درهمین راستا به افراد تصاویری از محیط زیست نشان داده شد. این تصویر ها به ۱۵۰ گروه متفاوت تعلق داشتند.

سپس از نرم افزارهای رمزگشای شبکه هوش مصنوعی جهت آینده نگری شاخصه های بصری اشیا استفاده شد.

دانشمندان ژاپنی نوعی هوش مصنوعی ساخته اند که الگوهای مغزی را رمزگشایی می کنند تا آنچه فرد می بیند را آینده نگری کند.

محققان متوجه شدند هنگامیکه به افراد یک تصویر نشان داده می شود، الگوی فعالیت مغزی را می توان به الگوهای شبیه سازی شده است در شبکه عصبی هوش مصنوعی ترجمه کرد. بنابراین ازاین روند می توان جهت آینده نگری اشیا استفاده کرد.

واژه های کلیدی: فعالیت | محققان | استفاده | استفاده | دانشگاه | هوش مصنوعی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs