تعادل اندازی مهاباد کتابخانه آموزش و پرورش

تعادل: اندازی مهاباد کتابخانه آموزش و پرورش راه اندازی 6 کتابخانه روستایی آغاز سال تحصیلی روستای قوزلوی سفلی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ظریف و کوفی عنان دیدار کردند

وزیر امور خارجه و دبیر کل سابق شرکت ملل متحد در حاشیه «مجمع اسلو» دیدار کردند.در حاشیه | وزیر امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

ظریف و کوفی عنان دیدار کردند

ظریف و کوفی عنان دیدار کردند

عبارات مهم : در حاشیه

وزیر امور خارجه و دبیر کل سابق شرکت ملل متحد در حاشیه «مجمع اسلو» دیدار کردند.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و کوفی عنان دبیر کل سابق شرکت ملل متحد در حاشیه «مجمع اسلو» دیدار و در خصوص پرسشها متفاوت جهانی و منطقه ای گفت وگو و تبادل نظر کردند.

ظریف و کوفی عنان دیدار کردند

واژه های کلیدی: در حاشیه | وزیر امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs