تعادل اندازی مهاباد کتابخانه آموزش و پرورش

تعادل: اندازی مهاباد کتابخانه آموزش و پرورش راه اندازی 6 کتابخانه روستایی آغاز سال تحصیلی روستای قوزلوی سفلی

گزارش‌هاي رسمي از کم کردن 4,3 درصدي قيمت مسکن در نخستين ماه بهار سال جاري خبر مي‌دهند؛ خبري که مي‌تواند براي بسياري نويد کشيده‌شدن ترمز گراني و حتي روند نزولي ق

قیمت مسکن عقب نشست

قیمت مسکن عقب نشست

عبارات مهم : بازار

گزارش هاي رسمي از کم کردن 4,3 درصدي قيمت مسکن در نخستين ماه بهار سال جاري خبر مي دهند؛ خبري که مي تواند براي بسياري نويد کشيده شدن ترمز گراني و حتي روند نزولي قيمت ها باشد؛ قيمت هايي که در 26 سال گذشته به گفته حسام الدين عقبايي، روندي صعودي داشته اند و از اوايل دهه 70 تا به امروز، حدود 6 تا 9 هزار درصد قيمت مسکن در کشور را اوج کشيده اند.

در واقع، از شروع دهه 70 تا به امروز، اين گراني ها نه تنها دست از سر مسکن برنداشتند بلکه اين بار رکود را هم در کنار افزايش قيمت ها، به بازار مسکن هديه کردند. روند صعودي قيمت مسکن در کنار رکودي که حالا ديگر پنج يا 6 ساله شده، سال گذشته هم گريبان اين بازار را گرفت؛ آماري که از گراني 13 درصدي قيمت ها در مدت يک سال گذشته حکايت مي کرد و مردمي که دلواپس تر از هميشه، براي سرمايه گذاري در مسکن، با ترديد گام برداشتند.

قیمت مسکن عقب نشست

اگرچه افزايش 13 درصدي قيمت مسکن در سالي که گذشت، از نگاه کارشناسان موضوعي قابل اعتماد نبود و به نظر مي رسيد که تنها فضاسازي براي رونق بازار باشد ولی مروري بر حرف هاي مردم و مشترياني که سال ها به دنبال خريد يک مسکن خوب بودند، حکايت از درستي اين گونه آمارها داشتند.

در کنار بالارفتن قيمت مسکن در سال هاي گذشته، بازگشت رونق و رکود به بازار نيز از مهم ترين بحث هايي بود که در ميان فعالان و مردم رد وبدل مي شد. حالا هم اين گونه بحث ها تمامي ندارند؛ حرف هايي که حکايت از بازگشت رونق به بازار در سال هاي 96 و 97 دارند. به دنبال انتشار اين گونه گزارش ها، مردم دلواپس اين عنوان هستند که نکند با بيداري مسکن و تحرک دوباره بازار، قدرت خريد آنها براي هميشه از بين برود، يا اينکه نکند گراني هايي شبيه به گراني هاي 60 تا 90 درصدي سال هاي گذشته، در بازار تکرار شود. با اين داستان ها که فصل به فصل آن رکود، گراني، کم کردن تقاضا و هزاران گره کور را در بازار مسکن روايت مي کنند، معلوم نيست، مسکن به کجاها خواهد رسيد و تا چند سال آينده چند درصد از گراني را روي دست خريداران خواهد گذاشت.

گزارش‌هاي رسمي از کم کردن 4,3 درصدي قيمت مسکن در نخستين ماه بهار سال جاري خبر مي‌دهند؛ خبري که مي‌تواند براي بسياري نويد کشيده‌شدن ترمز گراني و حتي روند نزولي ق

اين روزها هم حال و روز مسکن، متأثر از فضاي انتخاباتي هست؛ فضايي که از رونق کم بازار در آستانه بزرگ ترين تغيير سياسي کشور حکايت مي کند و مردمي که حالا ديگر به گفته دلالان دست دست نکرده و با نگراني از بالاتر رفتن قيمت ها وارد معامله مي شوند. به گفته برخي از فعالان بازار، خبرهايي که از بازگشت رونق به بازار در سال جاري حکایت دارند، بايد جدي گرفته شوند، چون همه اينها علامت هايي هستند که از گراني شديد مسکن خبر مي دهند ولی در کنار اين فعالان، کارشناسان معتقدند که در سال جاري اگرچه مسکن رونق خوبي را تجربه خواهد کرد ولی قيمت ها بالاتر نرفته و نبايد دلواپس اين عنوان بود.

بانک مرکزي؛ کم کردن 4,3 درصدي بهاي مسکن در فروردين

امسال علی رغم سال هاي گذشته که خبرها رنگ و بوي رونق مسکن در سال جاري را دارند، به نظر مي رسد، قیمت مسکن رشد چنداني را تجربه نکرده است.با مقايسه قیمت مسکن در فروردين امسال نسبت به سال گذشته، به خوبي مي توان درک کرد که در کنار بالاتررفتن حجم معاملات، امسال بازار خود را براي افزايش قيمت ها آماده نکرده باشد. آن طور که آمار انتشار یافته از سوي بانک مرکزي نشان مي دهند، میانگین قيمت خريدوفروش يک مترمربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده است در فروردين امسال در بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران، 43 ميليون و 700 هزار ريال بود که نسبت به اسفند 95 کم کردن 4,3 درصدي را نشان مي دهد.

به گزارش ايرنا، تارنماي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران روز پنجشنبه، گزارش تحولات بازار مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در فروردين سال 1396 را منتشر کرد. براساس اين گزارش، يک مترمربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده است در فروردين 96 نسبت به ماه مشابه پارسال 3,6 درصد رشد را ثبت کرد. شمار معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در فروردين امسال به پنج هزار و 384 دستگاه رسيد که نسبت به ماه مشابه پارسال 8,5 درصد کم کردن داشت.

قیمت مسکن عقب نشست

واحدهاي تا پنج سال ساخت بيشترين سهم از واحدهاي معامله شده است را به ميزان 45,7 درصد از آن خود کردند. بيشترين قراردادهاي مبايعه نامه به منطقه پنج پایتخت کشور عزیزمان ایران با سهم 16,5 درصدي از کل معاملات مربوط شد. مناطق چهار و دو در جايگاه هاي بعدي قرار گرفتند.

بيشترين رشد میانگین قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه پارسال به منطقه 22 (با 15,7 درصد) و بيشترين کم کردن میانگین قيمت به منطقه يک (با 13,8 درصد) تعلق گرفت. بيشترين میانگین قيمت يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده است در ميان مناطق 22 گانه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران رقم با 81 ميليون و 200 هزار ريال به منطقه سه و کمترين آن با 19 ميليون و 700 هزار ريال به منطقه 18 تعلق داشت. اين ارقام در مقايسه با ماه مشابه پارسال به ترتيب 8,3 درصد افزايش و 3,2 درصد کم کردن را نشان مي دهد. بيشترين سهم از معاملات انجام شده است به واحدهاي مسکوني با زيربناي 60 تا 70 مترمربع (معادل 15,2 درصد) تخصیص داده شده است يافت.

گزارش‌هاي رسمي از کم کردن 4,3 درصدي قيمت مسکن در نخستين ماه بهار سال جاري خبر مي‌دهند؛ خبري که مي‌تواند براي بسياري نويد کشيده‌شدن ترمز گراني و حتي روند نزولي ق

تحولات اجاره بهاي مسکن

بانک مرکزي اعلام کرد، فروردين امسال شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتيب 11,1 و 9,2 درصد رشد کرد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که به طور عموم يکساله تنظيم مي شوند و نيز اثرپذيري شاخص اجاره بهاي مسکن از سياست هاي کنترل و مهار تورم، باعث تغيير متناسب اجاره بها با تحولات قیمت تورم در کشور شده است است.

قیمت مسکن عقب نشست

سهم هزينه مسکن (اجاره بهاي مسکن اعم از شخصي و غيرشخصي) در محاسبات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي (براساس سال پايه 1390=100) 28,4 درصد هست. اين گزارش که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور هست، هر ماه به وسیله اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر مي شود. ششم فروردين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قیمت تورم در 12 ماه منتهي به فروردين 96 را نسبت به 12 ماه منتهي به فروردين 95 به ميزان 9,5 درصد اعلام کرد. بر اين اساس، تورم فروردين در بخش مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها نسبت به ماه پيش از آن 0,3 درصد افزايش يافت. تغيير هر سال تورم اين بخش نيز 8,9 درصد بود.

اخبار اقتصادی – وقایع اتفاقیه

واژه های کلیدی: بازار | معاملات آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs