تعادل اندازی مهاباد کتابخانه آموزش و پرورش

تعادل: اندازی مهاباد کتابخانه آموزش و پرورش راه اندازی 6 کتابخانه روستایی آغاز سال تحصیلی روستای قوزلوی سفلی

گت بلاگز اخبار اجتماعی ابلاغ زیاد کردن قیمت کرایه حمل و نقل به شهرداری / چمران

افزایش قیمت کرایه وسایل حمل و نقل عمومی را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کردیم و بعد از فراهم کردن زمینه‌ها زیاد کردن قیمت رخ خواهد داد.

ابلاغ زیاد کردن قیمت کرایه حمل و نقل به شهرداری / چمران

چمران: ابلاغ زیاد کردن قیمت کرایه حمل و نقل به شهرداری

عبارات مهم : ایران

افزایش قیمت کرایه وسایل حمل و نقل عمومی را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کردیم و بعد از فراهم کردن زمینه ها زیاد کردن قیمت رخ خواهد داد.

رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از ابلاغ زیاد کردن حدودا 10 تا 15 درصدی قیمت کرایه وسایل حمل و نقل عمومی به شهرداری خبر داد.

ابلاغ زیاد کردن قیمت کرایه حمل و نقل به شهرداری / چمران

به گزارش ایسنا، مهدی چمران ظهر امروز در حاشیه جلسه علنی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد زیاد کردن قیمت کرایه وسایل حمل و نقل عمومی که روز گذشته به فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ابلاغ شد، گفت: شورای حل اختلاف بعد از اختلاف فرمانداری و شورای شهر مبنی بر درصد زیاد کردن قیمت کرایه حمل و نقل عمومی با زیاد کردن قیمت حدودا 10 تا 15 درصدی موافقت کرده است.

وی با بیان اینکه این تصمیم شورای حل اختلاف به شورای شهر و فرمانداری ابلاغ شده است هست، تصریح کرد: ما نیز زیاد کردن قیمت کرایه وسایل حمل و نقل عمومی را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کردیم و بعد از فراهم کردن زمینه ها زیاد کردن قیمت رخ خواهد داد.

افزایش قیمت کرایه وسایل حمل و نقل عمومی را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کردیم و بعد از فراهم کردن زمینه‌ها زیاد کردن قیمت رخ خواهد داد.

رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه لزومی ندارد که شهرداری قیمت هر سه وسیله حمل و نقل عمومی یعنی اتوبوس، مترو و تاکسی را در یک وقت زیاد کردن دهد، گفت: زمینه زیاد کردن قیمت هر کدام از وسایل که فراهم شد، می تواند نسبت به زیاد کردن قیمت اقدام کنند.

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | شورای شهر | حمل و نقل عمومی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs