تعادل اندازی مهاباد کتابخانه آموزش و پرورش

تعادل: اندازی مهاباد کتابخانه آموزش و پرورش راه اندازی 6 کتابخانه روستایی آغاز سال تحصیلی روستای قوزلوی سفلی

گت بلاگز اخبار اجتماعی واکنش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: نباید راجع به چیزی که هنوز قانون نشده ،اظهار نظر کنیم.

واکنش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان

واکنش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به مصوبه منع به کارگیری بازنشستگان

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به مصوبه منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: نباید راجع به چیزی که هنوز قانون نشده ،اظهار نظر کنیم.

به گزارش ایسنا، سیدمحمدعلی افشانی در نشست خبری شهرداران کلان شهرهای کشور که ظهر امروز در هتل همای مشهد برگزار شد، در پاسخ به ایسنا در خصوص مصوبه منع به کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: اولا قانون زمانی است که شورای نگهبان بعد از تصویب مجلس تایید کند و مدیر جمهور جهت اجرا ابلاغ کند. در حال حاضر باید بگذاریم شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند.

واکنش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان

وی ادامه داد: با این وجود آنچه مهم است این است که این قانون فعلا در مرحله بررسی است و بعد از آن اظهار نظر می کنیم که مشمول بر حال چه کسانی خواهد بود چراکه این احتمال وجود دارد شورای نگهبان اظهار نظری کند و آن را به مجلس بازگرداند و نظر اصلاحی داشته باشد یا آن را تأیید کند بنابراین نباید راجع به چیزی که هنوز قانون نشده اظهار نظر کنیم.

وی ادامه داد: آنچه مهم است این است که این قانون هم اکنون در مرحله بررسی است و بعد از آن اظهار نظر می کنیم که مشمول بر حال چه کسانی خواهد بود چراکه این احتمال وجود دارد شورای نگهبان اظهار نظری کند و آن را به مجلس بازگرداند و نظر اصلاحی داشته باشد یا آن را تأیید کند بنابراین نباید راجع به چیزی که هنوز قانون نشده اظهار نظر کنیم.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: نباید راجع به چیزی که هنوز قانون نشده ،اظهار نظر کنیم.

افشانی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص سهم شهرداری ها از عوارض مالیات بر ارزش افزوده در لایحه درآمد پایدار شهرداری ها تصریح کرد: سهم شهرداری ها در لایحه دولت مشخص شده است است ولی باید به مجلس برود. در لایحه دولت مقرر شد که ۵۰ درصد درآمد مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها باشد و ۵۰ درصد هم سهم دولت. این بااهمیت ترین کمکی بود که در این مرحله دولت به شهرداری ها کرده است.

وی خاطرنشان کرد: عوارضی که قبلاً به وسیله شهرداری ها جهت اداره شهر گرفته می شود،تجمیع شد و بعد از آن تجمیع عوارض به عنوان مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شد بنابراین ریشه مهم مالیات بر ارزش افزوده عوارضی است که شهرداری ها جهت اداره امور شهر داشتند.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به پرسشی راجع به نگرانی های شوراهای شهر در خصوص لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها اظهارکرد: در ابتدا مورد نیاز است از دولت بابت لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها تقدیر کنم چراکه این قانون بسیار تفاوت دارد از آنچه امروز وجود دارد حتی متفاوت از لایحه مالیات بر ارزش افزوده ای است که در مجلس در حال بررسی است.

واکنش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان

وی با بیان این که دولت با نگاه مثبت سهم شهرداری ها را در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها زیاد کردن داد، گفت: ما هیچ دلیلی نمی بینیم که مجلس آن را کم کردن دهد چراکه مصوبات مجلس نمی تواند بار مالی جهت دولت داشته باشد یعنی اگر دولت این مصوبه را نداشت مجلس نمی توانست سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده زیاد کردن دهد ولی هم اکنون که دولت پیشقدم شده است و آن را مصوب کرده است مجلس هم مطمئنم به علت این که علاقه مند به حوزه شهری است حتماً از آن حمایت می کند و جای نگرانی وجود ندارد.

افشانی در ادامه گفت: متأسفانه به علت نبود آشنایی دقیق در خصوص تراکم همه به تراکم بدبینانه نگاه می کنند. ما در شهر قانونی به نام طرح جامع و تفصیلی شهر داریم. در طرح های جامع و تفصیلی تعداد طبقات و میزان تراکم در هر نقطه شهر مشخص هست. آن چیزی که مایه نگرانیست این است که طرح جامع و طرح تفصیلی نادیده گرفته شود.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: نباید راجع به چیزی که هنوز قانون نشده ،اظهار نظر کنیم.

وی افزود: گاهی در کمیسیون ماده ۵ با توجه به ماده قانونی که وجود دارد که اگر جایی ایرادی در طرح وجود دارد و مشاور آن را خوب ندیده و یا هنگام اجرای طرح معضلی در آن وجود دارد،بدون تصویب در شورای عالی معماری و شهرسازی در کمیسیون تصمیم گیری می شود ولی بعضی اوقات واحدهایی به صورت خاص – که از آن به عنوان «دودکش» یاد می کنم- ناگهان وسط منطقه ای که طبقات آن ۵ طبقه است یک ساختمان ۱۵ طبقه ایجاد می شود. هم اکنون ما به دنبال آن هستیم که دیگر چنین چیزی نباشد.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان این که تراکم، کلمه بدی نیست، خاطرنشان کرد: آن چیزی که بد هست، این است که طرح های جامع و تفصیلی آسیب ببیند و حقوق مردم سلب شود ولی تراکم ممکن است در یک محل ۵ طبقه و یک محل ۷ طبقه باشد و باید با دانش مهندسی و با رعایت حقوق مردم دیده شود.

واکنش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان

وی با اشاره به این که عوض کردن کاربری باغات در پایتخت کشور عزیزمان ایران ممنوع شده است هست، تصریح کرد: ممنوع است چون باغات حکم ریه های شهر و سوپاپ های تنفسی را دارند.

افشانی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص بدهی دولت به شهرداری اظهارکرد: امسال خوش بختانه در قانون بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان جهت دیونی که دولت به دستگاه های متفاوت دارد آینده نگری شده است هست. اگر دستگاهی از دولت طلبکار باشد و آن دستگاه به سیستم بانکی بدهکار باشد مانند شهرداری، بانک مرکزی می پذیرد که بدهی دولت را به شهرداری و شهرداری را به بانک تهاتر کند.

وی ادامه داد: با این وجود مشکلی که در این خصوص وجود دارد، این است که بخشی از آن چیزی که شهرداری ها به عنوان طلب خود عنوان می کنند دولت اعتقاد است که این طلب با مستندات قانونی تطبیق ندارد و آن را تأیید نمی کند. این عنوان در دولت بحث شد و دو نفر از شهرداری ها و دو نفر از شرکت برنامه و بودجه و خزانه کل کشور بررسی می کنند و تنها آن جایی که ما به لحاظ قانونی طلبکاریم تأیید می کنیم و دولت نیز با نگاه مثبت عمل می کند ولی باید طلبکاری شهرداری ها از دولت به لحاظ قانونی اثبات شود.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان این که نگاه مثبتی در نهادهای تصمیم گیری راجع به کلان شهرها وجود دارد، گفت: علت آن این است که بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت کشور در کلان شهرها هستند و پرسشها خاص خودشان را دارند.

وی راجع به شهر مشهد اظهارکرد: در بازدیدی که از شهر داشتم احساس کردم شهر مشهد از لحاظ شهرداری صاحب دارد. در حوزه های متفاوت شهری و اجتماعی کار شده است است و با توجه به تجربه آقای تقی زاده خامسی این انتظار است ولی در مجموع با اوضاع کنونی که منابع شهرداری ها با محدودیت شدیدی روبه روست و اکثر شهرداری ها بدهی بالایی دارند، تنها راهی که شهرداری ها دارند جهت این که بر پرسشها فائق بیایند همکاری مردم هست. با همکاری مردم اوضاع می تواند بهتر از گذشته سامان بگیرد.

واژه های کلیدی: ایران | قانون | شهردار | مالیات | قانونی | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs