تعادل اندازی مهاباد کتابخانه آموزش و پرورش

تعادل: اندازی مهاباد کتابخانه آموزش و پرورش راه اندازی 6 کتابخانه روستایی آغاز سال تحصیلی روستای قوزلوی سفلی

گت بلاگز اخبار اجتماعی حداقل حقوق مستمری‌بگیران تامین‌ اجتماعی ۱میلیون و۱۰۰ هزار تومان شد

به دنبال اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حداقل بگیران، جهت دومین سال متوالی میزان دریافتی حداقل بگیران تحت پوشش شرکت تامین اجتم

حداقل حقوق مستمری‌بگیران تامین‌ اجتماعی ۱میلیون و۱۰۰ هزار تومان شد

حداقل حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی ۱میلیون و۱۰۰ هزار تومان شد

عبارات مهم : میلیون

به دنبال اجرای سیاست های حمایتی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حداقل بگیران، جهت دومین سال متوالی میزان دریافتی حداقل بگیران تحت پوشش شرکت تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور زیاد کردن یافت.

به گزارش ایلنا، براساس تصمیم هیات دولت و با نشانه تقویت قدرت خرید و بهتر شدن اوضاع معیشت حداقل بگیران تحت پوشش شرکت تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۴/۵ درصد به میزان حداقل مستمری و ۱۲ درصد نیز به سایر سطوح اضافه شده است است.

حداقل حقوق مستمری‌بگیران تامین‌ اجتماعی ۱میلیون و۱۰۰ هزار تومان شد

براساس این گزارش آن دسته از مستمری بگیران که به رغم زیاد کردن ۱۴/۵ درصدی، رقم دریافتی آنها کمتر از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان باشد، شرکت تامین اجتماعی مکلف است تا حداقل مستمری را به مرز یک و میلیون صدهزار تومان برساند.

واژه های کلیدی: میلیون | دریافتی | بازنشستگی | مستمری بگیران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs